Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Przyjedź w sierpniu na Sejmik Stowarzyszenia do Niepokalanowa

Sejmik Stowarzyszenia, Niepokalanów, 29-30 sierpnia 2015


W dniach 29-30 sierpnia 2015 w Niepokalanowie odbędzie się kolejny Sejmik, najwyższa władza naszego stowarzyszenia. W sejmiku mają prawo uczestniczyć członkowie czynni, czyli szefowe, szefowie, przyboczne, przyboczni oraz szczepowi, hufcowi, namiestnicy, naczelnicy, asystenci wszystkich wymienionych, członkowie Zarządu i Rady Naczelnej. Sejmik zbiera się co 3 lata. Głównymi decyzjami, które podejmuje Sejmik jest udzielanie absolutorium ustępującym władzom oraz wybór nowej Rady Naczelnej.
Ale Sejmik jest tak naprawdę wielkim świętem szefowych i szefów całego ruchu, czymś w rodzaju Forum Młodych, czy FSE Festu. Oprócz części statutowej, zwykle jest część pedagogiczna, głównie polegająca na spotkaniach w gałęziach oraz część ludyczna, polegająca na świetnej ekspresji, festiwalu śpiewów, itp. Jest również czas na spotkanie z Bogiem.
 
 
 
Mszę Św. na rozpoczęcie Sejmiku w Niepokalanowie odprawi JE Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Spodziewani są również inni goście, w szczególności z innych organizacji harcerskich oraz przedstawiciele FSE.
 
Już teraz zachęcamy wszystkie szefowe i szefów do zarezerwowania terminu. Wkrótce więcej szczegółów, w szczególności co do tego jak się przygotować do części ludycznej (stroje, ekspresja, etc.).
 
W naszym ruchu jest już ponad 400 szefowych/szefów. Nikogo nie może zabraknąć.
 
A oto historia naszych Sejmików od chwili zarejestrowania Stowarzyszenia w 1989 r. Do 2003 r. Sejmik odbywał się co 2 lata.
 
1989 Lublin
1991 Lublin
1993 Radom
1995 Radom
1997 Lublin
1999 Wrocław
2001 Warszawa
2003 Częstochowa
2006 Olsztyn k. Częstochowy
2009 Czarna
2012 Kraków-Łagiewniki