Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Współpraca z duszpasterzami i ich rola w skautingu

Skauci Europy, 2018-09-03

O współpracy z duszpasterzami i ich roli w skautingu. Rozmowa z Duszpasterzem Krajowym – księdzem Piotrem Zamarią podczas XV Sejmiku Stowarzyszenia.

Jak ksiądz ocenia te trzy ostatnie lata posługi jako Duszpasterz Krajowy Skautów Europy w Polsce?

Bardzo dobrze. To jest nowe doświadczenie dla mnie, jako księdza, natomiast też dużo się działo, bo mieliśmy duże wyzwania, jeśli chodzi o duszpasterstwo Skautów. Po pierwsze były to Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i tam masa przygotowań. Myślę, że się to udało, bo mieliśmy podczas ŚDM prawie 2,5 tysiąca wędrowników i przewodniczek, wszyscy byli zadowoleni ze służb, które mieli, z pobytu i z tego, co zaczerpnęli, czego gdzieś doświadczyli, więc to było świetne. Dla nas, to był ogrom pracy logistycznej ale też i przygotowanie programu duszpasterskiego, duchowego, to też było ogromnie ważne. Kongres Duszpasterzy, który odbył się w Rzymie, a który też z punktu widzenia pracy duszpasterskiej w różnych organizacjach był również bardzo ważny.

Co ksiądz widzi jako rzeczy, które bardzo dobrze działają i trzeba iść w ich kierunku?

Największą, najważniejszą rzeczą, która jest w skautingu, jeśli chodzi o księdza to jest to, że ksiądz pozostaje księdzem, że skauting potrzebuje duszpasterzy. Nie potrzebuje aktywistów, nie potrzebuje organizatorów, nie potrzebuje instruktorów, tylko potrzebuje księży – przewodników duchowych. To, że oni działają w tandemie wychowawczym z szefami, że jest ogromna potrzeba takiego towarzyszenia młodym ludziom w ich rozwijaniu się, rozwoju duchowym, dojrzewaniu w wierze. To jest bardzo dobre, że ksiądz pozostaje księdzem.

Jakie ma ksiądz wskazówki dla szefów przy pracy z duszpasterzami?

Żeby współpracowali, żeby szukali księży, którzy chcą współpracować i żeby z nimi realnie pracowali. Trzeba stworzyć pewne więzy i one muszą być, między szefem, a księdzem. To nie będą więzi jakiegoś kumplostwa, ale więzi które będą określały jeden wspólny cel: wychowywanie młodych ludzi. I oni muszą się znać, szef musi znać księdza, ksiądz musi znać szefa, oni muszą takie kontakty ze sobą utrzymywać i z tego rodzi się współpraca, to na bazie tego musi się ona rodzić i to jest rzecz priorytetowa. Ten tandem, jeśli dobrze zadziała, da owoce wychowawcze.

A jakie ma ksiądz porady dla duszpasterzy?

Żeby się nie bali podjąć tej współpracy, żeby mieli przede wszystkim czas, żeby się nie obawiali, że czegoś nie wiedzą. Najważniejsze jest to, żeby sprawować swoje funkcje duszpasterskie najlepiej jak się potrafi. Wszystko inne, czyli metoda, struktura, czy metody wychowania, to jest ważne i bardzo pomaga w duszpasterstwie, ale to nie jest istotą. Istotą jest spełnienie swojej posługi duszpasterskiej.

W takim razie na czym należy się skupić?

Generalnie na pracy wychowawczej. To, co jest istotą skautingu, co musi być też istotą u nas, to jest wychowywanie ludzi, młodzi wychowują młodych i na to musimy położyć największy nacisk. Wszystkie rzeczy niewychowawcze, czy funkcje, które nie są jakby bezpośrednio funkcjami wychowawczymi mają charakter pomocniczy, ale trzonem i zasadą jest wychowywanie młodych ludzi. Więc jeśli chodzi o czerwoną gałąź, to zasadniczym celem i istotą służby w czerwonej gałęzi jest bycie szefem i szefową, a więc bycie drużynowym, drużynową, przybocznym, akelą. I my do tego musimy dążyć, na to położyć nacisk. A wszystkie inne rzeczy w Stowarzyszeniu, bo Stowarzyszenie jest coraz większe, one się rozrasta, jest nas ponad 5,5 tysiąca ludzi, więc też wszystkie inne służby, które pełnimy, jakieś zobowiązania, które mamy, one są ważne, ale mają charakter pomocniczy, mają pomagać w wychowywaniu młodych ludzi. Wszyscy inni, którzy pełnią jakiekolwiek inne służby mają służyć pomocą drużynowym, akelom i przybocznym.

Dziękujemy za rozmowę!