– Druhny i druhowie, dziękujemy, że po raz kolejny Betlejemskie Światło Pokoju niesione przez polskich harcerzy dotarło do Pałacu Prezydenckiego – powiedział prezydent Andrzej Duda, który razem z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą przyjął je w środę od harcerzy.

Prezydent Duda wraz z małżonką otrzymali od naszych braci i sióstr harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim wzięli udział również członkowie innych organizacji harcerskich i skautowych. Nie zabrakło tam oczywiście naszych przedstawicieli: Naczelniczki – Joanny Laskowskiej oraz Naczelnika – Jerzego Żochowskiego.

Hasłem tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju jest „Światło, które daje moc”, które nawiązuje do słów Jana Pawła II wypowiedzianych na krakowskich Błoniach w 1979 r.

– To światło daje moc. O tej mocy najlepiej wiedzą harcerze i żeglarze, dla których to światło gorejące gdzieś w ciemności przynosi nadzieję, siłę i wiarę w wytrwanie – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju połączone było ze spotkaniem opłatkowym organizacji harcerskich w Polsce z Prezydentem. Andrzej Duda skierował do harcerek i harcerzy słowa podziękowania za służbę podjętą w mijającym, 2019 roku. Życzenia pokoju, miłości i pojednania, złożyła nam także Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

 

zdj. Kancelaria Prezydenta RP

Betlejemskie Światło Pokoju po raz pierwszy zorganizowano w 1986 r. w Austrii. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Co roku chłopiec lub dziewczynka odbierają światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Później trafia ono do Wiednia, skąd uroczyście jest przekazywane mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycyjnie ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce – w tym roku przypadła kolej na Polaków. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.