W weekend przełomu listopada i grudnia (30.11-01.12.2019) odbyło się Forum Młodych 2019 w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Wydarzenie to było zjazdem ponad 400 harcerzy w wieku 16-25 lat. Projekt miał za zadanie uczcić pamięć oraz hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego, upowszechniać tradycję walk o niepodległość, umożliwić im spotkania z inspirującymi i wartościowymi ludźmi. Służyły temu serie wykładów oraz warsztatów ze znanymi przedstawicielami świata kultury, mediów, biznesu,nauki i historii. Forum Młodych to wyjątkowa okazja, żeby spotkać się w harcerskim gronie instruktorów, poznać nowych ludzi czy posłuchać ciekawych prelekcji mądrych i niekiedy znanych ludzi. W tym roku naszymi gośćmi byli m.in. Radosław Pyffel, który przybliżył nam temat polityki Chin, Ireneusz Krosny, mówiący o mowie ciała, jak równie Paweł Woliński, który poprowadził swoją prelekcję o miejscu katolika w świecie. 

Swoją prelekcje miała Agnieszka Gelar i Basia Wólczyńska, która mówiła o Powstaniu Warszawskim. Było to spotkanie z żywą historą na którym młodzieży została przybliżona wiedza z tego okresu. Podczas całego Forum Młodych młodzież miała udostępnione zdjęcia  godziny “W” oraz zdjęcia z obchodów Powstania Warszawskiego. W ramach projektu młode osoby dowiedziały się także o zlocie powstańczym oraz zaproszeni do udziału w tej inicjatywie.

Konferencje przede wszystkim poruszyły zagadnienia, jakimi interesują się obecnie młodzi ludzie. Dzięki temu pogłębiliśmy naszą wiedzę oraz zostaliśmy zachęceni do dalszych poszukiwań kwestii nas interesujących. Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów forum, była wieczorna impreza andrzejkowa w stylu retro. Na potańcówce nie zabrakło rock and rolla, konkursu na najlepsze przebranie oraz dobrej, harcerskiej zabawy. Forum Młodych to przede wszystkim spotkanie z innymi skautami, z którymi kontakt nie jest tak częsty z powodu odległości, które nas dzielą. Jest to również czas rozmowy i słuchania, które dziś szczególnie jest tak bardzo ważnym elementem komunikacji i każdej międzyludzkiej relacji. Warto wybrać się na Forum Młodych, aby móc zobaczyć skauting tworzony przez młodych- licealistów, studentów, którzy poprzez swój czas i wolontaryjną służbę w jednostkach w całej Polski i nie tylko, chcą uczynić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastali.

Zadanie jest jednym z elementów działań wychowawczych Stowarzyszenia, mających pomóc rodzicom w wychowywaniu młodzieży na świadomych, umiejących podjąć inicjatywę obywateli. Projekt w znacznym stopniu przyczynił się do osiągnięcia tego celu, a wiedza zdobyta przez harcerzy będzie wykorzystywane w pracy śródrocznej, która ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej