Nikt z nas nie spodziewał się, że tegoroczny Wielki Post przybierze taką postać i cień pandemii koronawirusa przykryje wszystko. Każdy okres Wielkiego Postu jest wyjątkowy, ale ten jest inny niż wszystkie, które dotychczas przeżyłem.
Słowa, które usłyszeliśmy w Środę Popielcową “Pamiętaj człowiecze prochem jesteś i w proch się obrócisz” oraz “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” nabierają jeszcze większej mocy a sytuacja zagrożenia pandemią pokazuje kruchość ludzkiego życia i jego przemijalność. Doświadczamy w tym czasie, że świat jakby złapał zadyszki i na moment zwolnił w swoim dotychczasowym pędzie.
Ewangelia III Niedzieli Wielkiego Postu, rysuje przed nami ciekawe spotkanie przy studni, Jezusa z kobietą z Samarii, która pragnęła zaczerpnąć wody. Spotkanie i prośba o wodę, skierowana przez Jezusa do kobiety, aby dała mu się napić, jest zaskoczeniem dla Samarytanki. Jednak dla Jezusa jest to dobra okazja aby zapragnęła ona czegoś więcej niż tylko zwykłej wody, która gasi łaknienie picia. Jezus proponuje tej kobiecie inną wodę, która wypływa ze studni Bożej Mądrości i która “stanie się źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu”. By zapragnęła Ducha Świętego, który daje życie duchowe i otwiera nas na życie wieczne.
Może w tym Wielkim Poście, też jesteśmy zaskoczeni sytuacją w której się znaleźliśmy, jak samarytanka przy studni. Myślimy o tym co ziemskie a Jezus pragnie w tej sytuacji skierować nasz wzrok na sprawy o wiele większe i ważniejsze, na nasze zbawienie i ogrom łaski której udziela. Wykorzystajmy ten czas przy studni Wielkiego Postu na zaczerpnięcie tej żywej wody, którą daje Jezus w swoim Słowie i Mocy, która wypływa z rozmowy z nim i pozwala zobaczyć nam niczym w lustrze jacy naprawdę jesteśmy i gdzie zmierzamy .
Z powodu zaistniałej sytuacji epidemicznej i ograniczeniu zgromadzeń do 50 osób, księża biskupi zachęcają do udziału w niedzielnej Eucharystii, przed telewizorem lub odbiornikiem radia. Kościół przewiduje taką formę uczestnictwa we Mszy św., zawsze jak jesteśmy chorzy i nie możemy wychodzić z domu oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, wówczas uczestnictwo w transmisji Mszy św., spełnia obowiązek uczestnictwa niedzielnego w Eucharystii. Niezależnie w jakim miejscu będziemy uczestniczyli w niedzielnej Eucharystii  pamiętajmy przede wszystkim o jej głębokim przeżywaniu i zaangażowaniu w nią poprzez śpiew, modlitwę i skupienie oraz towarzyszące nam postawy ciała w czasie liturgii. Jeśli nie będziemy mogli przyjąć komunii świętej, wzbudźmy w sobie pragnienie przyjęcia Ciała Pańskiego i przystąpmy do komunii duchowej, nie jest to komunia sakramentalna, ale Pan zawsze przychodzi do tych, którzy bardzo pragną spotkania z Nim i mają czyste serce pałające ku Niemu miłością.
Błogosławionej Niedzieli!