Dla szefów

Informacje dla szefów jednostek

Ważne dane w jednym miejscu


[Intranet] – wymagane logowanie
Dostęp do usług Microsoft 365, MS Teams, , Outlook, SharePoint, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint itp.

[Biuletyny] – wymagane logowanie
Serwis informacyjny dla szefów, ważne terminy, rozliczenia, przydatne linki.

[Baza] – wymagane logowanie
Serwis bazy danych jednostek. Potrzebujesz dostępu do serwisu? Skontaktuj się ze swoim hufcowym.

Pewnie jesteś ciekawa/y co w trawie piszczy … ?

Skauci Europy – facebook
Przestrzeń – pismo dla Szefów – www

Namiestnictwo harcerek– facebook
Namiestnictwo harcerek – www

Namiestnictwo przewodniczek – facebook

Namiestnictwo wędrowników – facebook

Pielgrzymka na św. Krzyż – www

Forum Młodych – facebook
Forum Młodych – www

Krajowe Ekipy Techniczne (KrET) – facebook


Szkolenia skautmistrzowskie

 • Dzungla I i II stopień – szkolenie dla szefów Gromad (przyboczna/y, Akela) oddzielnie dla nurtu żeńskiego i męskiego w gałęzi żółtej.
  Po ukończeniu kursu i jego zaliczeniu, otrzymują patent skautmistrowski: dla I stopnia przewodnik/przewodniczka (pwd), dla II stopnia podharcmistrz/podharcmistrzyni (phm)
 • Jadwiga I i II stopień – szkolenie dla szefowych Drużyn (przyboczna, Drużynowa) dla nurtu żęńskiego w gałęzi zielonej.
  Po ukończeniu kursu i jego zaliczeniu, otrzymują patent skautmistrowski: dla I stopnia przewodniczka (pwd), dla II stopnia podharcmistrzyni (phm).
 • Adalbertus I i II stopień – szkolenie dla szefów Drużyn (przyboczny, Drużynowy) dla nurtu męskiego w gałęzi zielonej.
  Po ukończeniu kursu i jego zaliczeniu, otrzymują patent skautmistrowski: dla I stopnia przewodnik (pwd), dla II stopnia podharcmistrz (phm)
 • Iziqu III stopień – szkolenie zaawansowane dla szefów nurtu męskiego, pragnących pogłębić swoją wiedzę w trzech gałęziach, żółtej, zielonej i czerwonej. Po ukończeniu i zaliczeniu zadania szef otrzymuje patent skautmistrzowski: harcmistrz (hm)
 • Kudu III stopień – szkolenie zaawansowane dla szefowych nurtu żeńskiego, pragnących pogłębić swoją wiedzę w trzech gałęziach, żółtej, zielonej i czerwonej. Po ukończeniu i zaliczeniu zadania szefowa otrzymuje patent skautmistrzowski: harcmistrzyni (hm)

Szkolenia techniczne – organizowane przez Krajowe Ekipy Techniczne (KrET).

 • Kurs meteo
 • Kurs pionierki
 • Kurs ekspresji
 • Kurs łączności
 • Kurs medialny
 • Kurs kucharzenia
 • Kurs technik linowych
 • Kurs terenoznawstwa
 • Kurs pierwszej pomocy
 • Kurs wędrówek górskich
 • Kurs spływów kajakowych
 • Kurs dyrygowania i śpiewu
 • Kurs św. Marty i św. Józefa (uzupełniający dla wychowawców i kierowników wypoczynku po I lub II stopniu)