O Nas

SHK ZAWISZA FSEFederacja Skautingu Europejskiego jednoczy w skautowym braterstwie  lokalne stowarzyszenia Skautów Europy w 23 krajach w Europie (w tym w Polsce) oraz Ameryce.

Od ponad 60 lat Międzynarodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy – Federacja Skautingu Europejskiego (UIGSE-FSE), do których należymy cieszy się statusem stowarzyszenia wiernych prawa pontyfikalnego, nadanym przez Stolicę Apostolską, promując prawdziwą jedność ludzi Europy. Stowarzyszenie, aktywnie angażuje się w życie obywatelskie, zarówno w kraju jak i pozostałych krajach członkowskich. Posiadamy status członkowski w Radzie Europy, zabierając głos w sprawach rodziny oraz godności osoby ludzkiej.

Nasz ruch wychowawczy, wspierający rodzinę, charakteryzuje się kompleksowym podejściem do wychowania – obejmuje wszystkie sfery życia ludzkiego. Wskazuje młodej osobie drogę ku prawdziwej wolności osobistej, wierności swoim przekonaniom oraz poświeceniu siebie w służbie bliźnim. Ma swoje źródła w antropologii chrześcijańskiej, Katolickiej Nauce Społecznej oraz w skautingu Lorda Baden-Powella.

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” Federacja Skautingu Europejskiego opiera swoje działania na zasadach tradycyjnego skautingu Roberta Baden-Powella. W pełni wykorzystują dziedzictwo założycieli skautingu katolickiego: ojca Jacquesa Sevin, które wyraża się m.in. w tekstach Praw, Przyrzeczenia, Zasad i Ceremoniale..

Skauci Europy współpracują ściśle z pozostałymi organizacjami harcerskimi w Polsce (ZHP, ZHR, SH), podejmując wspólne inicjatywy i służby przy różnych okazjach (np. uroczystości państwowe, Dzień Papieski). Wspólnie wszystkie organizacje harcerskie są tradycyjnie obejmowane honorowym patronatem przez Prezydenta RP.

W Polsce Skauci Europy posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego, które można wspierać 1% podatku.

Skauci Europy organizują międzynarodowe zloty skautowe Eurojam (Chateauroux – Francja 1984; Viterbo – Włochy 1994; Żelazko – Polska 2003; Francja 2014) oraz wielkie wędrówki przewodniczek i wędrowników Euromoot (Słowacja – Polska 2007).