Historia

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego “Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego powstało w 1982 roku, ale nawiązuje do tradycji skautowej i harcerskiej liczącej sobie już ponad 100 lat.

Przejdź do treści