Władze Stowarzyszenia

Zarząd Skautów Europy

Przewodniczący Skautów Europy

Jakub Rożek, HR

Naczelnik Harcerzy / Wiceprzewodniczący

Krzysztof Jankowski, HR

Naczelniczka Harcerek / Wiceprzewodnicząca

Joanna Laskowska, HR

Skarbnik Skautów Europy

Jakub Klęczar, HR

Sekretarz Krajowy

Natalia Sielecka, HR

Duszpasterz Krajowy

Duszpasterz Krajowy

ks. Mariusz Sobkowiak

Rada Naczelna

Przewodniczący Rady Naczelnej

Jerzy Żochowski, HR

Wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej

Katarzyna Kaczmar

Sekretarz Rady Naczelnej

Daniel Staszewski

członek Rady Naczelnej

Wojciech Bagiński

członek Rady Naczelnej

Karol Chomoncik

członek Rady Naczelnej

Dorota Kajak

członek Rady Naczelnej

Zbigniew Korba

członek Rady Naczelnej

Aleksandra Olechowska

członek Rady Naczelnej

Michalina Rudnicka

członek Rady Naczelnej

Jakub Siekierzyński

członek Rady Naczelnej

Marcin Uciechowski

członek Rady Naczelnej

Emil Zawadka