Aktualizacja komunikatu prasowego z dnia 18 lipca 2018 roku.

Aktualizacja komunikatu z dnia 18 lipca 2018 roku.

W dniu 19 lipca 2018 roku w południe instruktorzy harcerscy wraz z przedstawicielami służb państwowych dokonali inspekcji obozowisk. Tereny obozów nie zostały uszkodzone i możliwy jest bezpieczny powrót uczestników na ich teren.

Ze względu na przemęczenie uczestników warunkami atmosferycznymi została podjęta decyzja o przerwaniu obozów i powrocie do domu 124 osób. Na miejscu pozostaje jedna drużyna w liczbie 16 osób, która w momencie wczorajszych wydarzeń znajdowała się poza obozem i nie została dotknięta skutkami opadów. Decyzja została podjęta przez szefów poszczególnych drużyn, po konsultacji z wszystkimi uczestnikami obozów.

 

Na wszystkie pytania w sprawie informacji udziela:

Dominik Olczak
Rzecznik prasowy Skautów Europy
tel. +48 883 663 890
rzecznik@skauci-europy.pl