[ad_1]

Wielkanocne rozważanie naszego Duszpasterza Krajowego. ❤️

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku co świat okrywa!"
(Exsultet, Orędzie Wielkanocne)

Po okresie Wielkiego Postu do murów świątyń powraca radosne "Alleluja". Radosne śpiewy, pięknie przystrojone świątynie mówią, że Ten, który złożył siebie w ofierze na drzewie Krzyża, dziś króluje już żywy. W czasie chrztu św. umarł w nas stary człowiek i zostaliśmy powołani do nowego życia. Tą prawdę przypominamy sobie w czasie Liturgii Wigilii Paschalnej gdy odnawiamy swoje przyrzeczenia chrzcielne. Niech zachętą będą dla nas słowa św. Pawła, by nie wracać do tego co stare, do naszego grzesznego życia, ale żyć nowością i świeżością życia, które przynosi Zmartwychwstały Chrystus.
"Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do Tego co w górze nie do tego co na ziemi.” (Kol 3,1-2)


[ad_2]

Link do źródła