Wrześniowe mianowania hufcowych

„Jeśli pytasz, dlaczego zostałam harcerką, to ci powiem, że nie mogłam uczynić inaczej. Pozyskały mnie ich jasne oczy i mocny uścisk dłoni. Lojalność, prostota ich wzajemnego stosunku. Sposób ich życia i miłość przyrody. Miłość do ludzi, silniejsza niż miłość własna. Niesienie pomocy innym w miarę możliwości, dzień po dniu.”

(Księga Jaszczurki)

Wraz z początkiem nowego roku harcerskiego, nowe wyzwania. Czas rozwoju, nowych etapów. W środowiskach: lubelskim oraz garwolińsko-pilawskim na apelach rozpoczynających rok spotkała nas ogromna radość – dwie z naszych przewodniczek Weronika Staszewska HR oraz Adrianna Kołodziej wędr. podjęły się służby hufcowej w swoich środowiskach. Od tego czasu będą mogły mianować nowe szefowe i pracować z obecnymi szefowymi w Ognisku tak, żeby tworzyć przestrzeń do wielkiej przygody dla harcerek i wilczków.

Dziewczyny, gratulujemy Wam! Cieszymy się tym, że podejmujecie służbę. Wiele dobrego na drodze waszego zadania! I tego, żebyście czyniły najlepszy użytek z tego, co posiadacie.

 

Skauci Europy realizują program “Rozwój Skautingu” finansowany ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Wrześniowe mianowania hufcowych

Możesz tez polubić

Dodaj komentarz