Sejmik Stowarzyszenia 2021

Szefowe i szefowie!
W dniach 21-23 maja odbędzie się Sejmik naszego Stowarzyszenia. Sejmik jest odbywającym się co trzy lata wydarzeniem, na którym szefowe i szefowie z całej Polski biorą udział w podejmowaniu kluczowych dla przyszłości Stowarzyszenia decyzji.Ponadto, Sejmik to także okazja do doświadczenia powszechności naszego Ruchu. W tym roku, to wydarzenie będzie miało swoją tematykę – Sejmik szlachecki.  Ze względu na obecną sytuację, Sejmik będzie miał formę online, natomiast wydarzenia centralne będą transmitowane z Niepokalanowa.
W nawiązaniu do fabuły tegorocznego Sejmiku dziś prezentujemy sondą uliczną, której celem było sprawdzenie wiedzy historycznej Polaków w zakresie demokracji szlacheckiej.
Udało nam się porozmawiać z osobami reprezentującymi różne środowiska, jednakże każda z tych wypowiedzi wydaje się być interesująca i wiele wnosząca do dyskusji.
Sejmik Stowarzyszenia 2021

Możesz tez polubić