Kursy pierwszej pomocy

Pod koniec roku nasza Ekipa Medyczna pojechała do Warszawy i Łodzi, aby poprowadzić Kursy Pierwszej Pomocy.

Wędrownicy i Przewodniczki mogli nabyć bądź odświeżyć swoją wiedzę z tematów takich jak m.in. ocena poszkodowanego, podstawowe techniki i sposoby ewakuacji rannego, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, pozycja bezpieczna, postępowanie przy ranach i obrażeniach ciała, postępowanie w stanach nagłych. Ponadto podczas kursu uczestnicy brali udział w blokach ćwiczeń, gdzie na różnych stacjach musieli zmierzyć się z różnymi sytuacjami wymagającymi udzielenia pierwszej pomocy. Na koniec otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.

Uczestnicy obydwu kursów bardzo pozytywnie oceniają te wydarzenia i polecają wzięcie udziału w kolejnych edycjach.

Kursy pierwszej pomocy

Możesz tez polubić