To, co charakteryzuje Forum Młodych już od wielu lat, to wspaniała atmosfera, ciekawe tematy i goście, którzy nie boją się trudnych pytań uczestników. Zagadnienia dotyczące świata, relacji międzynarodowych i gospodarczych, nauczanie Jana Pawła II, relacje międzyludzkie i psychologia, to tylko niektóre z wątków, które zostaną poruszone na tegorocznym Forum Młodych, organizowanym przez Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, należące do Federacji Skautingu Europejskiego.

 

To nie pierwszy raz, kiedy Skauci Europy z Polski organizują takie wydarzenie. Spotkanie to skupia przewodniczki i wędrowników, szefowe i szefów oraz Harcerki i Harcerzy Rzeczypospolitej, działających w ramach Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” oraz ich przyjaciół i osoby spoza ruchu, zainteresowane Forum Młodych.

 

Tegoroczne Forum odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia w budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. W planie znajdują się konferencje z ciekawymi gośćmi oraz niepowtarzalna zabawa Andrzejkowa w stylu retro.

,,Rzymska dusza Europy,” ,,lider w akcji,” czy ,,więcej niż słowa – o znaczeniu naszych gestów,” to tylko niektóre tematy sobotnich i niedzielnych konferencji. Oczywiście, oprócz pogłębienia swojej wiedzy, uczestnicy spotkania mają możliwość spędzenia czasu w gronie młodych ludzi, wyznających podobne wartości, wzięcia udziału w konkursach oraz przetańczenia sobotniego wieczoru. 

 

Wszystkich zainteresowanych dokładniejszymi informacjami na temat Forum Młodych 2019 odsyłamy na naszą stronę na portalu Facebook, lub na stronę internetową: https://forum-mlodych.pl/

 

Organizatorem Forum Młodych jest Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” należące do Federacji Skautingu Europejskiego, zwane w skrócie Skautami Europy. Skauci Europy jest to ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej wraz z udziałem dorosłych oraz rodziców, którzy pomagają młodym stworzyć wielki świat młodzieńczej przygody. Ruch ten oparty jest na metodzie skautowej Roberta Baden-Powella, pedagogice skautingu katolickiego, stworzonej przez francuskiego jezuitę o. Jakuba Sevin oraz tradycjach przedwojennego harcerstwa polskiego. Skauci Europy dzielą się na trzy gałęzie: wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat). Ruch ten działa w wielu krajach Europy i posiada status prywatnego stowarzyszenia wiernych prawa pontyfikalnego, nadanego przez Stolicę Apostolską w 2003 roku.