Kuszenie Pana Jezusa na pustyni, uświadamia nam, ze szatan poprzez pokusy próbuje odwieść nas od naszej misji zapoczątkowanej na chrzcie świętym. Każdy z nas powołany jest do świętości i życia wiecznego. Kiedy ulegamy pokusom szatańskim, schodzimy z naszej drogi, stajemy się niczym syn marnotrawny, który podąża drogą pychy, zaspakajania swoich pożądań i pragnień oraz ciągłej chęci posiadania i rządzenia. Jezus przypomina nam, że ” nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4b). Najważniejsze jest w naszym życiu, aby wypełniać wolę Bożą, która jest źródłem prawdziwego szczęścia człowieka.
Owocnego przeżywania Wielkiego Postu!