Zgodnie z wynikami spisu powszechnego za rok 2018, Skauci Europy w Polsce liczą 5414 członków. Spis wykazał stałą liczebność w porównaniu do poprzedniego roku – 5385 osób w 2017 r.
Doroczny spis powszechny obejmuje osoby uczestniczące regularnie w zajęciach i płacące składki członkowskie.

W roku 2018 zostały powołane 4 nowe hufce:
• 1. Poznańsko-Gnieźnieński,
• 1. Szczeciński,
• 2. Chełmski,
• 8. Warszawski.

W całej Polsce poszczególnych nurtach działało:
• nurt żeński: 2493 osób, w tym 371 szefowych,
• nurt męski: 2921 osób, w tym 480 szefów.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom powierzonych nam dzieci za zaufanie i wsparcie, oraz Szefowym i Szefom za trud włożony zarówno w wychowanie dzieci i młodzieży, jak i własną formację pedagogiczną, osobistą i techniczną.

Skauci Europy są trzecią co do wielkości organizacją harcerską w Polsce oraz trzecią wśród organizacji członkowskich Federacji Skautingu Europejskiego.
Jeśli chcesz do nas dołączyć, sprawdź gdzie znajdziesz najbliższą jednostkę Skautów Europy lub skontaktuj się z nami.