Projekt Euromoot 2019 - On the road to build our Europe of tomorrow

Projekt Euromoot 2019 – On the road to build our Europe of tomorrow

Między 27 lipca a 3 sierpnia we Włoszech polscy i włoscy skauci uczestniczyli w projekcie Euromoot 2019 – On the road to build our Europe of tomorrow.

Wydarzenie to zgromadziło we Włoszech 66 młodych polskich i włoskich uczestników. Wszyscy oni współpracowali ze sobą, aby w duchu braterstwa i pokoju odkrywać kulturowe, historyczne i chrześcijańskie dziedzictwo regionu. Swoją energię wkładali w służbę lokalnej społeczności, którą napotykali na drodze wędrówki. Młodzi harcerze przez cały czas wyjazdu i spotkań obozowali w namiotach, tak aby w jak najbardziej autentyczny sposób, szanując przyrodę i środowisko oddać harcerski styl i sposób spędzania czasu.

Przewodniczki i wędrownicy, poza organizacją obozów harcerskich dla swoich podopiecznych w wakacje uczestniczą w zorganizowanych przez siebie wędrówkach. W tym roku dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ – Euromoot 2019 – On the road to build our Europe of tomorrow mogli razem ze skautami włoskimi wędrować i wymieniać się swoimi doświadczeniami.

Dzięki projektowi młodzież:

– stworzyła prawdziwe, autentyczne przyjaźnie w świecie zdominowanym przez wirtualność poprzez codzienne życie, działanie i modlitwę

– lepiej poznała siebie, wzmocniła swoją pewność siebie

– rozwinęła umiejętności językowe

– odkryła wspólne kulturowe korzenie.

– rozwineła odpowiedzialność poprzez współorganizację projektu

– nabyła umiejętności społeczne

Projekt pozwalił im również rozwijać kompetencje, które mogą być również przydatne w życiu zawodowym: międzykulturową wrażliwość, sztukę negocjacji, ale także umiejętności zarządzania projektami.

Udało się spełnić następujące cele pedagogiczne: solidarność, otwartość i szacunek dla inności, poczucie ekologii, życie w przyrodzie, życie we wspólnocie, wrażliwość międzykulturowa, wolontariat. Młodzi rozwinęli kompetencje, takie jak techniki biwakowania i przetrwania, przygotowywanie dobrych i zdrowych posiłków na kempingowych kuchenkach gazowych, kompetencjach kartograficznych, pieszych wędrówkach, pracy zespołowej, umiejętnościach językowych. Dodatkowo postawiliśmy na rozwój formacji intelektualnej, otwartość i szacunek dla inności.

Co bardzo ważne project rozwinął w naszej i włoskiej organizacji zdolność do rozwijania dużych projektów na poziomie europejskim oraz umożliwił większą widoczność. Był on doskonałą okazja do formowania odpowiedzialnych obywateli, przygotowanie przyszłości zrzeszających młodych ludzi, którzy budują Europę jutra.

Przebywający w międzynarodowym gronie Skauci Europy z Polski, mieli również okazję podzielić się swoją wiedzą historyczną i dać świadectwo swojego patriotyzmu. 1 sierpnia uczcili 75. rocznicę Powstania Warszawskiego – minutą ciszy i odśpiewaniem Hymnu Polski oraz pieśni powstańczych podczas wspólnych apelów z tej okazji, niektórzy również z wędrownikami i przewodniczkami z innych krajów.

Przygoda nie skończyła się wraz z zakończeniem projektu – nawiązanych zostało wiele relacji, żywe doświadczenie trwa w sercach młodych, wspomnienia przygód i przeżyć inspirują działania – to wszystko by dalej i z nową siłą służyć Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej (fragment Roty Przyrzeczenia).

Projekt Euromoot 2019 – On the road to build our Europe of tomorrow współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+.

 

 

 

Projekt Euromoot 2019 – On the road to build our Europe of tomorrow

Możesz tez polubić

Dodaj komentarz