Wynik spisu powszechnego: 2594. Jest nas coraz więcej!

Ostatni spis powszechny wykazał, że Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” liczy już 2594 członków. To o 566 osób więcej niż rok temu i o 1124 więcej niż dwa lata temu.

Skauci Europy to 1237 chłopców i 986 dziewcząt. Działają w trzech grupach wiekowych.

Najmłodszą tworzą dzieci w wieku od 9 do 11 lat. Pełnymi garściami czerpie ona z „Księgi Dżungli” Rudyarda Kiplinga. Grupami chłopców lub dziewcząt zajmuje się Akela, a podopieczni nazywani są wilczkami.

Najliczniejszą ilościowo gałęzią wiekową Skautów Europy są harcerki i harcerze, którzy tworzą sześcio-, ośmioosobowe zastępy. Kilka takich zastępów pod opieką drużynowego czy drużynowej to drużyna harcerska.

Aby wilczki i harcerze mogli przeżywać skautową przygodę potrzeba osób dorosłych które zapewnią im opiekę i wsparcie – przewodniczek i wędrowników. Część z nich pełni służbę wychowawczą, część zaś przygotowuje się dopiero do jej podjęcia poprzez działania w kręgach wędrowników i ogniskach przewodniczek.

Jeśli chcesz do nas dołączyć, sprawdź gdzie znajdziesz najbliższą jednostkę Skautów Europy lub skontaktuj się z nami!

Wynik spisu powszechnego: 2594. Jest nas coraz więcej!

Możesz tez polubić

Dodaj komentarz