Spis powszechny za rok 2023

Skautów Europy i wspierających ich duszpasterzy jest już prawie 7200!

Zgodnie z wynikami Spisu powszechnego za rok 2023, Skauci Europy w Polsce liczą 7089 osób: 3360 w nurcie żeńskim i 3729 w nurcie męskim.

Jesteśmy dumni z faktu, że w 2023 roku zostały powołane dwa nowe hufce: 1. Hufiec Nowosądecko-Rzeszowski i 2. Hufiec Szczeciński.

Ogromnie cieszymy się, że możemy docierać do kolejnych rodzin i wspierać je w wychowywaniu do świętości. Czujemy też wielką wdzięczność na myśl o szefach i szefowych, którzy dają siebie innym i służą w swoich jednostkach – to dzięki Nim skauting może się rozwijać. Zachęcam do sprawdzenia na naszej mapie, gdzie już działamy.

Spis powszechny za rok 2023

Możesz tez polubić