Cieszę się, że przeżywamy Dzień Modlitw za FSE i odbywa się on zgodnie z naszym skautowym kalendarium. Wiele rzeczy czasmi trzeba przenosić na inne dni, ale modlić się powinniśmy w każdych okolicznościach i niezależnie od sytuacji. W tym roku ten dzień przeżywamy w innej formie, dostosowanej do zaistniałej sytuacji. Skauci bowiem napotykając trudności, starają się realizować swoje plany, jeśli są dobre, na tyle na ile pozwala im rzeczywistość, ale nigdy ich nie porzucają.
W ramach przeżywania Dnia Modlitw za FSE,  Przewodniczący, Naczelniczka, Naczelnik oraz wasze Hufcowe, Hufcowi i Duszpasterze,  pragną Was i wasze rodziny zaprosić do wspólnej modlitwy, podjęcia indywidualnych wyrzeczeń, ofiarowania dobrych uczynków w intencji naszej Federacji Skautingu Europejskiego. Szczególnie chcemy myśleć o tych skautach, którzy żyją w tych krajach gdzie szczególnie szaleje epidemia.
Ten dzień będziemy przeżywali w swoich domach z rodzinami osobno, inaczej niż zwykle, ale warto tego dnia przez cały dzień lub jakąś jego część założyć mundur skautowy, niech to będzie wyraźny znak przeżywania Dnia Modlitw za FSE.
Dokładnie w południe o godzinie 12, będziemy chcieli się połączyć we wspólnej modlitwie, podczas Mszy św. Pełne uczestnictwo we Mszy to, być na niej w kościele i ją głęboko przeżywać i to jest pragnieniem nas wszystkich. Jednak są również i takie osoby, jak chorzy, osoby starsze, a dzisiaj i my, którym państwo z powodu epidemii ograniczyło możliwość uczestnictwa we Mszy św., którzy chcą być w murach świątyni na Eucharystii, ale mogą ją tylko przeżywać w swoich domach za pośrednictwem mediów. Nie jest to sakramentalne uczestnictwo, ale wierzymy głęboko, że nasze pragnienie bycia z Bogiem w Jego świątyni sprawi, że Pan Bóg będzie pośród nas, gdyż sam mówi: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18,20)

Jak dobrze przeżyć Eucharystię za pomocą mediów, internetu?

  • Wcześniej trzeba przygotować sobie sprzęt i połączenie ze stroną przez którą  będzie się uczestniczyć w Eucharystii, nie róbmy tego na ostatnią chwilę.
  • Przygotować stół na którym należy ustawić krzyż.
  • Ubrać się odświętnie, tak jak zawsze gdy wychodzimy do kościoła. Skoro to jest Msza św. związana z wydarzeniem skautowych, skauci powinni ubrać się w mundur.
  • Należy wyłączyć telefon i wszystko inne co może mnie rozpraszać.
  • Zaprosić całą rodzinę do uczestnictwa we mszy św., jeśli jednak inni domownicy nie uczestniczą w tej mszy, wówczas trzeba poprosić domowników by nikt nam nie przeszkadzał i byśmy mogli być w pokoju sami.
  • Wyciszyć się na parę minut przed transmisją, przygotować się modlitewnie na Eucharystię, wzbudzić sobie intencję, w której szczególnie chcę się modlić.
  • W czasie Mszy św. uczestniczyć w niej aktywnie, poprzez skupienie, słuchanie Słowa Bożego, zaangażowanie się w śpiew, odpowiadanie w dialogu z celebransem czy przyjmowanie odpowiednich postaw ( stojącą, siedzącą, klęczącą – gdy klękam czynię to w kierunku krzyża ustawionego na stole)
  • W czasie komunii św. Nie mogąc przyjąć jej w formie sakramentalnej, przystępuję do komunii duchowej. Konieczna jest do tego dyspozycja stanu łaski uświęcającej lub wzbudzenie w sobie żalu za grzechy i postanowienia przystąpienia do spowiedzi gdy to tylko będzie możliwe oraz  wzbudzenie w sobie pragnienia przyjęcia Ciała i Krwi Chrystusa. Można również odmówić poniższą modlitwę:
Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postacią chleba i wina. Kocham Cię z całego serca! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem(am). Przyjdź do serca mojego, o Ty jedyne pragnienie moje! Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały(a), o jedyny przedmiocie mej miłości. Nie dopuść, abym się kiedy miał(a)oderwać od Ciebie!
(modlitwa zaczerpnięta ze strony www.sanctus.pl – SKARBY NIEBA 1928, Nihil obstat 1930r.)
lub
Panie bardzo pragnę zjednoczenia z Tobą, a nie mam możliwości przyjęcia Twojego Ciała i Krwi w komunii Świętej. Wierzę w Ciebie i kocham Cię, dlatego proszę, udziel mi owoców Komunii ze sobą
(modlitwa zaczerpnięta ze strony internetowej Kurii Archidiecezji Krakowskiej www.diecezja.pl)
Ks. Mariusz Sobkowiak
Krajowy Duszpasterz Skautów Europy