W pierwszy weekend października odbyło się doroczne spotkanie Rady Federalnej, czyli – zgodnie ze Statutem Federacji – najwyższej władzy decyzyjnej Federacji Skautingu Europejskiego. Tegoroczne obrady odbyły się w okolicach Lwowa na Ukrainie i zgromadziły przedstawicieli 16 stowarzyszeń krajowych FSE (członków zarządów oraz duszpasterzy krajowych), wraz z członkami Biura Federalnego.

Do kompetencji Rady Federalnej należy między innymi zatwierdzanie budżetu FSE, zatwierdzanie raportu merytorycznego Biura Federalnego, jak również ustanawianie i przyjmowanie programu działania FSE w ogólnym zarysie. Spotkania Rady Federalnej, poza wypełnieniem statutowych obowiązków, są też czasem rozmów o najważniejszych wydarzeniach w FSE i w stowarzyszeniach, nawiązywania międzynarodowych znajomości, wymiany doświadczeń i wspólnej modlitwy.

Spotkanie rozpoczęło się w sobotę porannym apelem z wciągnięciem flag, po którym rozpoczęły się obrady. W pierwszej połowie dnia prezentowane były sprawozdania z ubiegłego roku harcerskiego: raport z wykonania budżetu FSE (Isabelle Trupin, Skarbnik Federacji) oraz raport merytoryczny Biura Federalnego, prezentowany przez Bruno Borde – Komisarza Federalnego, wybranego na zeszłorocznej Radzie Federalnej w Warszawie (5-7 października 2018 r.). Oba raporty zostały zatwierdzone przez Radę Federalną.

Dalsza część obrad dotyczyła podsumowania Euromootu, międzynarodowej wędrówki przewodniczek i wędrowników, która odbyła się na przełomie lipca i sierpnia 2019 roku. Każde stowarzyszenie przekazało informację zwrotną na temat tego wydarzenia – co było sukcesem i co warto powtórzyć, ale też co w przyszłości należy zmienić lub poprawić. Wywiązała się również rozmowa na temat nowych pomysłów i wydarzeń o charakterze międzynarodowym, wzmacniających przeżywanie i realizowanie wymiaru europejskiego.

Podczas sobotnich obrad przedstawiciele każdego stowarzyszenia przedstawili krótko najważniejsze dokonania i plany na najbliższą przyszłość w stowarzyszeniach. Komisarz Federalny, Bruno Borde, wprowadził do dyskusji ważny temat – pojmowany wielowymiarowo rozwój, zarówno Federacji, jak i stowarzyszeń krajowych.

Dzień zakończył się wspólnym zwiedzaniem Lwowa – którego piękno i urok zachwycał mimo deszczowej pogody.

Drugi dzień spotkania Rady Federalnej poświęcony był główne planowanym wydarzeniom i działaniom w bieżącym roku harcerskim. Był więc czas na rozmowę o działaniach zmierzających ku powstaniu stowarzyszenia Skautów Europy w Wielkiej Brytanii i w Irlandii, ale również o kalendarium i o High Patrol Weekend – międzynarodowym spotkaniu ZZtów z całego FSE, którego organizatorem i gospodarzem jest w tym roku polskie stowarzyszenie. High Patrol Weekend odbędzie się w listopadzie tego roku we Wrocławiu.

Spotkanie zakończyło się w niedzielę Mszą świętą i apelem.

Za organizację logistyki spotkania i przyjęcie uczestników odpowiedzialne było stowarzyszenie ukraińskie – w co zaangażowali się szefowie ze Lwowa, ale również z innych miast. Wyjątkowa gościnność i otwartość gospodarzy były ważnym elementem spotkania, podkreślającym atmosferę międzynarodowego braterstwa.

Na spotkaniu polskie stowarzyszenie Skautów Europy reprezentowali Jakub Rożek HR – Przewodniczący, Jerzy Żochowski HR – Naczelnik Harcerzy, Joanna Skowrońska HR – Sekretarz Krajowy oraz ks. Mariusz Sobkowiak – Duszpasterz Krajowy. Z ramienia Biura Federalnego spotkanie współprowadziła Katarzyna Kieler HR – Wiceprzewodnicząca FSE.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele stowarzyszeń z Austrii, Belgii, Białorusi, Francji, Hiszpanii, Ameryki Północnej (Kanady i USA), Litwy, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy, Włoch oraz przedstawiciel Biura Federalnego do spraw rozwoju Skautów Europy w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Joanna Skowrońska HR

Sekretarz Krajowy