Zainwestuj w młodych – przekaż 1% podatku Skautom Europy! KRS: 0000089011

Kim jesteśmy?

Skauci Europy to trzecia co do wielkości organizacja harcerska w Polsce. Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży (w wieku od 9 do 18 lat). Nasza praca wychowawcza oparta jest na pedagogice założyciela skautingu, Roberta Baden-Powella. Prowadzi ją kadra, którą stanowią w większości młodzi w wieku 18-26 lat.

Celem Skautów Europy jest dostarczanie każdemu młodemu człowiekowi środków do osobistego rozwoju w pięciu obszarach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształtowanie charakteru, kształtowanie postawy służby, odkrywanie Boga.

Skauci Europy stanowią ruch niezależny od jakiejkolwiek ideologii czy też partii. Jest to inicjatywa świeckich, którzy w ramach Kościoła Katolickiego, ale na własny rachunek, pragną pomagać młodym wzrastać w człowieczeństwie oraz wierze.

Na mój honor, z łaską Bożą, przyrzekam całym życiem służyć Bogu, Kościołowi, mojej Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej, nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim i przestrzegać Prawa Harcerskiego.

(Rota Przyrzeczenia)

 

Dlaczego warto nas wesprzeć?

W pracy wychowawczej i swoich działaniach chcemy używać prostych środków, materialnych i technicznych. Dzięki temu wychowujemy ludzi zaradnych, oszczędnych, posiadających zmysł konkretu oraz zmysł praktyczny. Potrafiących cieszyć się z tego, co mają i kim są, i tym samym bardziej odpornych na otaczający materializm kuszący nowinkami, reklamami, mirażami.

  • Potrzebujemy środków, by móc dalej się rozwijać – docierać z naszą metodą do coraz dalszych zakątków Polski.
  • Chcemy, by świat młodzieńczej przygody który oferuje harcerstwo, był dostępny dla wszystkich, którzy go szukają – niezależnie od statusu materialnego.
  • Dążymy do tego, by wspierać młodych szefów jednostek, którzy podejmują służbę na rzecz podopiecznych bezinteresownie – zapewnić im narzędzia i struktury, dzięki którym będą mogli swobodnie działać i skupiać się na pracy wychowawczej.

To wszystko wymaga finansowania – dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o zaufanie i wsparcie – przekazanie 1% podatku lub darowizny.

 

Jak nas wesprzeć?

Możesz przekazać nam 1% podatku – wypełniając roczną deklarację PIT, należy wskazać dane naszej organizacji:

— Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego

— KRS: 0000089011

— Cel szczegółowy: wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe. Można wpisać nazwę hufca lub jednostki, którą chcą Państwo wesprzeć.

 

Możesz wesprzeć nas darowizną – wykonując przelew o tytule DAROWIZNA na nasze konto:

— SHK Zawisza FSE

— ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 14, 02-366 Warszawa

— 91 1090 2590 0000 0001 2308 5636

 

Dziękujemy!

fot. (1) Ryszard Pydo, (2) Joanna Mazur

Zainwestuj w młodych – przekaż 1% podatku Skautom Europy! KRS: 0000089011

Możesz tez polubić