XVI Sejmik Stowarzyszenia – 21-23 maja 2021 r., Niepokalanów

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego z dn. 21 kwietnia 2021 r., XVI Sejmik Stowarzyszenia odbędzie się w dniach 21-23 maja 2021 r. w Niepokalanowie.

Ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 obrady Sejmiku odbędą się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (zdalnie).

Uchwała Zarządu SHK Zawisza FSE z dn. 21.04.2021 ws. zwołania XVI Sejmiku (pdf)

Uchwała Zarządu SHK Zawisza FSE z dn. 22.04.2021 – sprostowanie (pdf)

Załączniki do Uchwały dostępne są dla członków Stowarzyszenia na wewnętrznej witrynie Skautów Europy (na platformie Microsoft).

XVI Sejmik Stowarzyszenia – 21-23 maja 2021 r., Niepokalanów

Możesz tez polubić