Mamy Naczelnika! W sobotę 3. września Rada Naczelna dokonała wyboru.

 

W dniu 3 września 2016 roku nowym naczelnikiem Skautów Europy w Polsce został Jerzy Żochowski HR, dotychczasowy hufcowy 1 Hufca Garwolińsko-Pilawskiego Skautów Europy.

W sobotę 3 września Rada Naczelna wybrała na funkcje Naczelnika Harcerzy Jerzego Żochowskiego HR. Zastąpił on na tej służbie Pawła Borowieckiego HR.Druhowi Pawłowi dziękujemy za trzyletni poświęcony czas, wysiłek, gotowość do służby i życzymy mu wielu błogosławieństw w dalszej drodze,zaś druhowi Jerzemu życzymy dużo energii i siły w realizacji pomysłów i przyjmowania ze skautową pogodą ducha wyzwań jakie przyniesie nowa funkcja.

Jerzy Żochowski pochodzi ze Sławin koło Garwolina, województwo mazowieckie. W skautingu od 2000 r.  w 1. Garwolińskiej sł. Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego w zastępie Żubr. Przyrzeczenie harcerskie złożył w  2003r. Uczestnik Eurojamu 2003 w Żelazku. Założyciel i pierwszy zastępowyJastrzębia w 1DG. Jako młody wędrownik Kręgu św. Andrzeja Boboli uczestniczył w Euromoocie 2007.

Służba szefa od 2007 r.: przyboczny 1. Garwolińskiej, od  2008r. ósmy drużynowy 1. Garwolińskiej. W latach 2011-2013 drużynowy Puszczy hufca, dzięki staraniom Jurka powstało środowisko harcerskie w Łaskarzewie. Od 2013r. drużynowy 1. Pilawskiej Wszystkich Świętych. którą prowadził podczas Eurojamu 2014 w Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois 2014. Od 14 września 2014 do 4 września 2016 był hufcowym 1 Hufca Garwolińsko-Pilawskiego, a zarazem szefem Kręgu Szefów bł. Męczenników Podlaskich. Na szczeblu ogólnopolskim i europejskim pełnił m.in.: kilkukrotnego organizatora Forum Młodych,funkcję szefa fabularnego Wielkich Harców Majowych Czersk 2012, redaktora naczelnego książeczki uczestnika Eurojam 2014 oraz szefa kursu gałęzi harcerzy Adalbertus 2016.

W 2013r. miał Wymarsz Wędrownika, zaś w 2014r. został mianowany harcmistrzem. Druh Jerzy jest narzeczonym Joanny. Ukończył prawo i pracuje w kancelarii radcowskiej.

Funkcja Naczelnika Harcerzy jest jedną najważniejszych służb w Stowarzyszeniu. Do głównych zadań należy kierowanie nurtem męskim i organizacja jego życia z pomocą namiestników. To on powołuje i mianuje hufcowych odpowiedzialnych za sieć terenową Stowarzyszenia. Odpowiada również za poziom pedagogiczny i rozwój gałęzi wilczków, harcerzy i wędrowników. Reprezentuje Stowarzyszenie wobec władz Federacji, jak i innych instytucji. Więcej o kompetencjach Naczelniczka można dowiedzieć się ze Statutu SHK-Z FSE (w szczególności paragraf 26).

 

Mamy Naczelnika! W sobotę 3. września Rada Naczelna dokonała wyboru.

Możesz tez polubić

Dodaj komentarz