Nowe władze Federacji Skautingu Europejskiego

W dniach 1-3 października 2021 r. odbyło się doroczne spotkanie Rady Federalnej Federacji Skautingu Europejskiego. Obrady odbyły się w Rzymie i zgromadziły przedstawicieli 20 Stowarzyszeń Krajowych (członków Zarządów i duszpasterzy), wraz z członkami Biura Federalnego.

Do kompetencji Rady Federalnej należy między innymi: zatwierdzanie budżetu FSE, ustanawianie i przyjmowanie programu działania FSE w ogólnym zarysie, a także – wybór nowych władz Federacji, czyli Biura Federalnego.

Podczas spotkania Rady na trzyletnią kadencję zostali wybrani:
Przewodniczący FSE – Jean-Luc Angélis,
Komisarz Federalny – Nathalie Flama,
Sekretarz Federalny – Robin Sébile,
Skarbnik Federalny – Tanguy Desrousseaux.

Na zdjęciu Polska delegacja z członkami nowego Biura Federalnego.

Nowe władze Federacji Skautingu Europejskiego

Możesz tez polubić