Zapraszamy na Forum o Wychowaniu

Zapraszamy na Forum o Wychowaniu, konferencję naukową, której celem jest kontynuowanie dialogu społecznego o kierunkach wychowania trzeciej dekadzie XXI wieku oraz tym samym umożliwienie wielu środowiskom naukowym, oświatowym, instytucjom państwowym, organizacjom pozarządowym wymiany myśli i doświadczeń dotyczących wychowania dzieci i młodzieży.

W 2019 roku organizacje harcerskie i skautowe organizując pierwsze ogólnopolskie „Forum o wychowaniu”, rozpoczęły debatę o wychowaniu dzieci i młodzieży, by stworzyć Płaszczyznę do publicznej dyskusji, w której biorą udział przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy.

Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest pochylenie się nad wychowankami – ich problemami i otoczeniem.

Zapraszam serdecznie do dyskusji i udziału w konferencji. Spotykamy się 18 listopada 2023 r. w formule hybrydowej (limitowana liczba osób stacjonarnie w Warszawie i nielimitowana liczba osób online).

ℹ️ Szczegółowe informacje o konferencji i zgłoszenia: https://calymzyciem.pl/forum/.

„Forum o wychowaniu” jest wspólnym przedsięwzięciem organizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego,
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Skautów Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego,
Stowarzyszenie Harcerskie,
Royal Rangers Polska,
Stowarzyszenie Skauci Króla
i Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”.
Organizacje te są objęte wsparciem Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, dla którego Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest instytucją zarządzającą.
Zapraszamy na Forum o Wychowaniu

Możesz tez polubić