,,Tylko miłość jest twórcza” – Kraków DM 2017

Niemal trzysta osób związanych ze środowiskiem krakowskim pielgrzymowało w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca do Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu, prowadzonego przez Księży Salezjanów, by odnowić akt zawierzenia harcerstwa katolickiego.

Wspólną modlitwę rozpoczęła Droga Krzyżowa wzdłuż murów byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W rozważaniach przewijały się wątki historyczne odwołujące się do dramatu, który rozgrywał się tu podczas Drugiej Wojny Światowej. Trasa rozważania po ostatniej XIV stacji wiodła przez długi bunkier, wzniesiony rękami więźniów, przynależących do Sonderkommando Klasztor- którzy pracowali na terenie Zakładu Salezjańskiego.

O godzinie 11:15 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, którą uświetnił swoim śpiewem chór środowiska krakowskiego pod dyrekcją Jakuba Kędziora, który równocześnie zasiadał za organami Sanktuarium. Eucharystię współ koncelebrowali licznie zgromadzeni kapłani, kapelani i duszpasterze środowiska skautowego. Homilię wygłosił gospodarz miejsca, który opowiedział o charyzmacie i działalności tutejszego salezjańskiego zakładu dla młodzieży..Po Komunii Świętej wszyscy zebrani odnowili akt zawierzenia i powtórzyli za Świętym Maksymilianem, na ziemi przesiąkniętej krwią męczenników „Wszystko dla Ciebie, Niepokalana!”.

Zgłodniali goście, rodzice i wilczki tuż po Eucharystii udali się na obiad do Księży Salezjanów, a harcerki i harcerze, zgodnie ze zwyczajem, przygotowali swoje posiłki na ogniu, w ogrodzie klasztornym. Gdy wszyscy się posilili, rozpoczęły się dwie równoległe gry plenerowe. Gałąź żółta, czyli najmłodsze wilczki, szukała i poznawała Świętych Europy. Ukryci wśród krzewów i szklarni ogrodu Salezjanów czekali na nich Św. Patryk- patron Irlandii, Św. Joanna d’Arc- patronka Francji, Św. Jakub- patron hiszpanii i św. Katarzyna ze Sieny- patronka Włoch. Mieszkańcy nieba przynieśli dzieciom interesujące zadania, za których rozwiązanie zdobywali kolejne elementy hasła.

W tym samym czasie harcerki i harcerze poznawali historię Rotmistrza Witolda Pileckiego, legendarnego polskiego żołnierza i patrioty, który przedostał się do Obozu Zagłady w Auschwitz, by sporządzić Raport z tragedii, która ma tam miejsce. Przeżył on II Wojnę Światową, lecz został zatrzymany przez komunistów. Podczas przesłuchań był brutalnie torturowany. „Oświęcim to była igraszka…”- tymi słowami opisał żonie, na jednym z widzeń w więzieniu, swoją sytuację. Został zabity 25 maja 1948 roku na podstawie wyroku śmierci ówczesnych władz oskarżających go  m.in. o szpiegostwo. Po latach pośmiertnie uniewinniony i podniesiony do stopnia pułkownika, a za zasługi dla Rzeczypospolitej odznaczony Orderem Orła Białego.

„Nasi harcerze i harcerki podczas gry terenowej podjęli próbę oswobodzenia Rotmistrza Pileckiego z obozu w Auschwitz. Gra miała bardzo dynamiczny przebieg, wokoło było słychać różne strzały i wybuchy, które oddawały atmosferę czasów zawieruchy wojennej. Na naszych podopiecznych czekały trudne zadania, wymagające sprytu i umiejętności, m.in. znajomości pierwszej pomocy przedmedycznej, czy odszyfrowywania zakodowanych grypsów”- podsumowała grę druhna Ola Szuba, jedna ze współautorek pomysłu fabuły.

Spotkanie zakończyło się uroczystym Apelem, w którym uczestniczył gościnnie Naczelnik Skautów z Ukrainy. Na początku odbyło się mianowanie nowej drużynowej IV Drużyny Krakowskiej. Hufcowa powierzyła to odpowiedzialne zadanie druhnie Katarzynie Kąkol- dotychczasowej przybocznej. Dla trzech panów z męskiego nurtu była to również wyjątkowa godzina, złożyli oni swoje przyrzeczenie i wyrazili pragnienie służby młodszym braciom w naszym ruchu. Apel zakończył się „Ad Mariam Europa”- berety wszystkich obecnych na okrzyk Hufcowego poszybowały w górę, by wyrazić radość i pragnienie harcerskich serc, by wzbijać się wciąż ku niebu, drogą którą kroczyła Maryja

Z całego serca wszyscy dziękujemy gospodarzom tego miejsca Księżom Salezjanom, którzy przyjęli nas w swoim Sanktuarium, szkole, ogrodzie, ale przede wszystkim wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem Dawida Szydło- akeli 1 Gromady Oświęcimskiej i Jadwigi Szuby- szczepowej  IV Szczepu im. Matki Teresy z Kalkuty, którzy przygotowali Dzień Modlitw Środowiska Krakowskiego. Dziękujemy również wszystkim innym Szefom, harcerkom i harcerzom z Oświęcimia, którzy pomogli w przygotowaniach tego wydarzenia.

Zdjęcia tutaj.

,,Tylko miłość jest twórcza” – Kraków DM 2017

Możesz tez polubić

Dodaj komentarz