Rada Pedagogiczna

„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” Dz. Ap. 4

Poranna Msza święta i długi dzień obrad.

Naczelnik harcerzy – Jerzy Żochowski HR i Naczelniczka harcerek – Magdalena Gzik HR wraz ze swoimi namiestnikami i namiestniczkami wilczków, harcerek i harcerzy, wędrowników i przewodniczek oraz w gronie przybyłych hufcowych i asystentów wspólnie obradowali nad obecnym i dalszym rozwojem naszego Stowarzyszenia.

W duchu wspólnej troski o przyszłość Skautów Europy w Polsce rozmawialiśmy o wyzwaniach jakie stoją przed nami, a w szczególnym trybie o naszym Centrum Rozwoju i sposobach jego działalności.

Obszarem naszej troski i koncentracji w działaniu jest jakość kursów szkoleniowych naszych obecnych i przyszłych szefów, którzy na zasadzie wolontariatu prowadzą lub za chwilę będą prowadzić jednostki Skautów Europy. Podkreśliliśmy pryncypia szkoleniowe dla obszaru pedagogicznego naszych kursów oraz podjęliśmy decyzje o uruchomieniu i trybie prac mających na celu wypracowanie propozycji modyfikacji naszych kursów w zakresie wyzwań administracyjno-formalnych.

W rozmowach poszliśmy dalej tam gdzie mieliśmy zgodę. Mamy plan dalszych działań i działamy we współpracy między namiestnictwami i między nurtami.

Relacjonował: Piotr Bogusz HR, namiestnik wędrowników

Rada Pedagogiczna

Możesz tez polubić

Dodaj komentarz