Rekolekcje dla Duszpasterzy Skautów Europy

Wrocław, 04.03.2021 r.

ZAPROSZENIE

Czcigodny Księże!

Gorąco zapraszam do udziału w Ogólnopolskich Rekolekcjach dla Duszpasterzy Skautów Europy, połączonych z pielgrzymką do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, pod patronatem Biskupa Polowego Józefa Guzdka, Delegata KEP ds. Harcerzy.

Na ostatnim spotkaniu w Kurii Polowej, Kapelani Krajowi wraz z Ks. Biskupem Polowym podjęli decyzję, że rekolekcje wszystkich organizacji w dotychczasowej formie — zostaną przełożone na przyszły rok, a w tym roku mogą się odbyć ewentualnie spotkania tylko w mniejszych grupach danych organizacji.

Czując potrzebę spotkania duszpasterzy posługujących wśród Skautów, po konsultacji z duszpasterzami, postanowiliśmy zorganizować Ogólnopolskie Rekolekcje dla Duszpasterzy Skautów Europy. Odbędą się one w budynku byłego Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu (ul. Złota 144), w dniach 06-09 kwietnia 2021 r. (rozpoczną się 06.04 o godz. 16.00, a zakończą 09.04 w porze obiadowej). Poprowadzi je O. Bertold Dąbkowski OCD. Stroną odpowiedzialną za organizację jest Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego.

Zapisy prowadzone są do 31 marca 2021 r. przy pomocy formularza elektronicznego, który znajduje się pod linkiem poniżej:

Formularz zgłoszeniowy na rekolekcje

Całkowity koszt rekolekcji to 450 PLN. Na zakończenie rekolekcji księża otrzymają zaświadczenia o odbytych rekolekcjach, jak również o uczestnictwie w szkoleniu podwyższającym kwalifikacje pedagogiczne.

Ogólnopolskie Rekolekcje dla Duszpasterzy Skautów Europy pod patronatem Ordynariatu Polowego to bardzo dobra okazja do wspólnego spotkania, pogłębienia swojego życia duchowego oraz warsztatu pracy duszpasterskiej, którą pełnimy w naszych jednostkach skautowych i harcerskich.

Program rekolekcji będzie składał się tradycyjnie z nauk rekolekcyjnych i spotkań warsztatowych, dotyczących poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży. Bardzo prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości, gdyż, jak widzimy, rzeczywistość w ostatnim roku jest bardzo zmienna. W najbliższym możliwym terminie, po ustaleniu szczegółów planu rekolekcji, zostanie on udostępniony na stronie skauci-europy.pl i przesłany drogą elektroniczną. Wszelkie zapytania dotyczące rekolekcji proszę kierować na adres e-mail: mariusz.sobkowiak@skauci-europy.pl.

Z wyrazami szacunku
Ks. Mariusz Sobkowiak
Duszpasterz Krajowy Skautów Europy

Zaproszenie na Rekolekcje Duszpasterzy FSE 2021 w Kaliszu

Rekolekcje dla Duszpasterzy Skautów Europy

Możesz tez polubić