Przewodniczki 17+ lat

Przewodniczki to studentki oraz licealistki powyżej 17 roku życia. Przychodzą do skautingu, aby służyć młodszym, jednocześnie rozwijając siebie. Dwa w jednym: służba oraz formacja. W ten sposób zdobywają ogromne doświadczenie i sprawiają, że możliwym staje się główne zadanie skautingu „wychowanie młodych przez młodych”. To właśnie przewodniczki są szefowymi w Federacji Skautingu Europejskiego: prowadzą gromady, drużyny, ekipy. W życiu zawodowym stanowiska kierownicze obejmą najwcześniej po trzydziestce. W skautingu już przed dwudziestką mają szansę zdobywać unikalne doświadczenia, pracować w grupie i nią zarządzać.

Każda przewodniczka otrzymuje w skautingu konkretne narzędzia do pracy nad sobą oraz przede wszystkim tworzą wspólnotę osób o podobnych ideałach, które mogą na siebie nawzajem liczyć.

Przewodniczki tworzą tzw. „ogniska”, czyli grupy około 10-20 młodych dziewcząt, które wspólnie jeżdżą na wędrówki w różne regiony Polski i Europy. Każda taka wyprawa to wyzwanie, poznawanie nowych zakątków świata, nowych znajomych ze Wschodu czy z Zachodu: któregoś z kilkunastu krajów, w których działają Skauci Europy, a także spełnienie marzeń o niezapomnianych przygodach na łonie dzikiej przyrody.

Ogniska angażują się w inicjatywy wspierające potrzebujących: np. pomoc powodzianom, czy starszym schorowanym seniorom. Nic nie jest dla nich przeszkodą, by dotrzeć tam, gdzie najbardziej ich potrzeba. A w swoich miastach na co dzień spotykają się, wymieniają poglądami, kręcą filmy, robią reportaże, wystawiają sztuki, organizują wieczory filmowe, konferencje tematyczne, czy też po prostu zabawy taneczne.

Ogniska to także miejsca wzajemnej inspiracji i ubogacania siebie nawzajem. Podobnie było w poprzednich pokoleniach: młodzi zarażali się nawzajem odwagą, entuzjazmem. Patrząc na szefowe z Federacji Skautingu Europejskiego, ludzie z pokolenia Powstania Warszawskiego często mówią, że czują jakby widzieli swoje koleżanki z tamtych lat. Zmieniły się czasy, sytuacja polityczna i gospodarcza, ale w sercach młodych pozostała ta sama chęć do aktywnego spędzenia najbardziej twórczych lat młodości, troszcząc się o swoją Ojczyznę.

Poza formacją grupową skauting daje również możliwość formacji indywidualnej, formacji jako chrześcijanina. To właśnie odkrywanie fenomenu roli żony, matki, osoby duchownej lub świeckiej jest prawdziwym celem ruchu skautowego, a gałęzi czerwonej w szczególności.

Chcemy zostawiać ten świat trochę lepszym niż go zastaliśmy, przeżyć życie jako pasjonującą przygodę, odkryć wartości, dla których warto żyć, dać z siebie to, co najlepsze!

Ogólnopolska Wędrówka Przewodniczek

Przewodniczki 17+ lat

Możesz tez polubić

Dodaj komentarz