Nurt męski

Wychowujemy młodych we wszystkich sferach. Przywiązujemy wagę nie tylko do formacji osobistej, ale też społecznej, ucząc miłości Boga, Ojczyzny, poczucia honoru, prawdziwej wierności, szacunku dla danego słowa, poczucia odpowiedzialności obywatelskiej. Kształtujemy w ten sposób ludzi z charakterem. Popieramy to własnym przykładem. Dostosowujemy działania do wieku oraz płci dając tym samym możliwości spróbowania damskich, technicznie wymagających zajęć, jak gotowanie potraw, szycie, pranie..

Nurt męski

Możesz tez polubić

Dodaj komentarz