Warszawa, 2 czerwca 2020 r.

W związku z ukazaniem się w dniu 29 maja 2020 r.:

· Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

· Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży,

aktualizujemy dokument z dnia 28 maja 2020 r. pn. “Reaktywacja działalności Skautów Europy w terenie”.

1. Wskazujemy, że mogą odbywać się spotkania w jednostkach, w których prowadzona jest stała praca wychowawcza bez limitów osobowych określonych w poprzednim dokumencie. Przypominamy, że zgodnie z par. 15 ust. 9 ww. Rozporządzenia, nie mogą odbywać się spotkania większe niż 150 osób (choć mamy świadomość, że nie ma tak dużych jednostek w naszym Stowarzyszeniu).

2. Możliwa jest organizacja aktywności z nocowaniem, przy zachowaniu podczas noclegu 4m2 powierzchni na jednego uczestnika, zgodnie z ww. Wytycznymi. Zalecamy, aby w miarę możliwości spać w osobnych komorach/namiotach, a przy noclegu pod zadaszeniem lub w pomieszczeniach zachowywać ww. dystans. Zalecamy, aby wyjazdy do 20 czerwca odbywały się jedynie w najbliższej okolicy, tak aby zminimalizować potrzebę wspólnego przemieszczania się na miejsce spotkania.

3. Pozostała treść dokumentu z 28 maja 2020 r. zachowuje aktualność i prosimy o jej stosowanie. W miarę rozwoju sytuacji będziemy aktualizować dokument.

 

Joanna Laskowska HR                                                                                          Jerzy Żochowski HR

Naczelniczka Harcerek                                                                                         Naczelnik Harcerzy

 

Joanna Skowrońska HR                                                                                            Jakub Rożek HR

    Sekretarz Krajowy                                                                                      Przewodniczący Stowarzyszenia