O. Jakub Sevin - Archiwum Sióstr Św. Krzyża Jerozolimskiego

Założyciel skautingu katolickiego

Ojciec Jakub Sevin to twórca katolickiego skautingu, więc warto przybliżyć jego postać, zwłaszcza w 137. rocznicę jego urodzin.

O. Jakub przyszedł na świat 7 grudnia 1882 roku w Lille we Francji. W wieku 18 lat, czyli w 1900 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (jezuitów).

Skauting poznał podczas podróży do Anglii, jako młody seminarzysta. Wtedy to, O. Jakub miał zaszczyt poznać osobiście twórcę skautingu – Roberta Baden-Powella. Spotkanie, robi na nim takie wrażenie, że w 1913 roku, czerpiąc z doświadczenia brytyjskiego generała, postanowiła stworzyć katolicki skauting we Francji. Pomysł ten jednak nie doczeka szybkiej realizacji, przez wzgląd na wybuch I wojny światowej.

Dopiero w 1920 roku, oficjalnie powstają Skauci Francji, a w latach 1923 – 1933 o. Jakub prowadzi obozy szkoleniowe dla drużynowych.

Co ciekawe, nie poprzestawał na Francji, próbując nawiązać współpracę z innymi państwami w Europie. Kontaktował się ze Związkiem Harcerstwa Polskiego i przedstawicielami polskiego Kościoła (np.: z bp. Adamem Sapiehą). Trwała współpraca nie doszła jednak do skutku.

Ojciec Jakub Sevin poświęcił swoje życie nie tylko skautingowi. W 1944 roku założył Zgromadzenie św. Krzyża Jerozolimskiego.

W wieku 69 lat  odszedł na wieczną wartę.

Ojciec Jakub Sevin jest Czcigodnym Sługą Bożym. Papież Benedykt XVI promulgował dekret o heroiczności cnót. Do beatyfikacji Ojca potrzebny jest tylko cud za jego wstawiennictwem.

Niech przykład życia ojca Jakuba, jego zatopienie w modlitwie, będzie dla nas wszystkich przykładem.

Paulina Zarosińska

fot. Monika Wójcik

fot. Monika Wójcik

fot. Joanna Dunin

O. Jakub Sevin SJ – za www.jakubsevin.pl

Założyciel skautingu katolickiego

Możesz tez polubić

Dodaj komentarz