Projekt Euromoot 2019 - On the road to build our Europe of tomorrow

Wspólny projekt: Euromoot 2019 – On the road to build our Europe of tomorrow – podsumowanie rezultatów.

Wspólny projekt: Euromoot 2019 – On the road to build our Europe of tomorrow – podsumowanie rezultatów.

Między 27 lipca a 3 sierpnia we Włoszech polscy i włoscy skauci uczestniczyli w projekcie „Euromoot 2019 – On the road to build our Europe of tomorrow” współfinansowanemu ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. Wydarzenie to zgromadziło we Włoszech 66 młodych polskich i włoskich uczestników. Uczestnicy razem wędrowali, uczyli się od siebie i wymieniali swoimi doświadczeniami.
Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego wśród skautów uczestniczących w projekcie Euromoot 2019 – On the road to build Europe of tomorrow wynika, że w odczuciu ankietowanych:
1. Udział w Projekcie pozwolił im na wymianę doświadczeń z rówieśnikami z innych krajów (pozytywnej odpowiedzi udzieliło 97,6% respondentów).

2. Udział w Projekcie pozwolił na poznanie kultury innych krajów (pozytywnej odpowiedzi udzieliło 93,2% respondentów).

3. Udział w Projekcie pozwolił na budowanie Europy przyszłości wraz z młodymi ludźmi z różnych krajów (pozytywnej odpowiedzi udzieliło 75% respondentów).

4. Udział w Projekcie pozwolił stać się bardziej kreatywnymi, pewnymi i otwartymi na nowe możliwości i rozwiązania (pozytywnej odpowiedzi udzieliło 75% respondentów).

5. Udział w Projekcie pozwolił na budowanie prawdziwych, realnych przyjaźni z młodzieżą z innych krajów (pozytywnej odpowiedzi udzieliło 69,8% respondentów).

6. Udział w projekcie pozwolił na naukę/poprawę umiejętności językowych (pozytywnej odpowiedzi udzieliło 70,4% respondentów).

Biorąc pod uwagę powyższe wyniku można stwierdzić, że przeprowadzony projekt „Euromoot 2019 – On the road to build our Europe of tomorrow” miał pozytywne rezultaty wśród młodych ludzi, którzy byli jego uczestnikami. W ich odczuciu spełnił on stawiane cele co jest niezwykle ważną i cenną informacją przy realizacji kolejnych wspólnych projektów.
Projekt współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Wspólny projekt: Euromoot 2019 – On the road to build our Europe of tomorrow – podsumowanie rezultatów.
Opublikowane w:

Możesz tez polubić

Dodaj komentarz