Zainwestuj w młodych – przekaż 1% podatku Skautom Europy! KRS: 0000089011

Kim jesteśmy?

Skauci Europy to trzecia co do wielkości organizacja harcerska w Polsce. Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży (w wieku od 9 do 18 lat). Nasza praca wychowawcza oparta jest na pedagogice założyciela skautingu, Roberta Baden-Powella. Prowadzi ją kadra, którą stanowią w większości młodzi w wieku 18-26 lat.

Celem Skautów Europy jest dostarczanie każdemu młodemu człowiekowi środków do osobistego rozwoju w pięciu obszarach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształtowanie charakteru, kształtowanie postawy służby, odkrywanie Boga.

Skauci Europy stanowią ruch niezależny od jakiejkolwiek ideologii czy też partii. Jest to inicjatywa świeckich, którzy w ramach Kościoła Katolickiego, ale na własny rachunek, pragną pomagać młodym wzrastać w człowieczeństwie oraz wierze.

Na mój honor, z łaską Bożą, przyrzekam całym życiem służyć Bogu, Kościołowi, mojej Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej, nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim i przestrzegać Prawa Harcerskiego.

(Rota Przyrzeczenia)

 

Dlaczego warto nas wesprzeć?

W pracy wychowawczej i swoich działaniach chcemy używać prostych środków, materialnych i technicznych. Dzięki temu wychowujemy ludzi zaradnych, oszczędnych, posiadających zmysł konkretu oraz zmysł praktyczny. Potrafiących cieszyć się z tego, co mają i kim są, i tym samym bardziej odpornych na otaczający materializm kuszący nowinkami, reklamami, mirażami.

  • Potrzebujemy środków, by móc dalej się rozwijać – docierać z naszą metodą do coraz dalszych zakątków Polski.
  • Chcemy, by świat młodzieńczej przygody który oferuje harcerstwo, był dostępny dla wszystkich, którzy go szukają – niezależnie od statusu materialnego.
  • Dążymy do tego, by wspierać młodych szefów jednostek, którzy podejmują służbę na rzecz podopiecznych bezinteresownie – zapewnić im narzędzia i struktury, dzięki którym będą mogli swobodnie działać i skupiać się na pracy wychowawczej.

To wszystko wymaga finansowania – dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o zaufanie i wsparcie – przekazanie 1% podatku lub darowizny.

 

Jak nas wesprzeć?

Możesz przekazać nam 1% podatku – wypełniając roczną deklarację PIT, należy wskazać dane naszej organizacji:

— Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego

— KRS: 0000089011

— Cel szczegółowy: wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe. Można wpisać nazwę hufca lub jednostki, którą chcą Państwo wesprzeć.

 

Możesz wesprzeć nas darowizną – wykonując przelew o tytule DAROWIZNA na nasze konto:

— SHK Zawisza FSE

— ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 14, 02-366 Warszawa

— 91 1090 2590 0000 0001 2308 5636

 

Dziękujemy!

fot. (1) Ryszard Pydo, (2) Joanna Mazur

Skautowe lato 2020

fot. Adrianna Kołodziej

 

Trudno wyobrazić sobie lato bez obozów harcerskich, wędrówek – bez tego czasu przygód, radości, spędzonego w gronie przyjaciół, przy wieczornym ognisku, wśród piękna przyrody i ciszy lasu… 

W tym roku przeżywaliśmy wiele chwil niepewności, związanych z sytuacją sanitarną w Polsce i na świecie. Niepewność dotknęła wielu aspektów naszego życia, wpłynęła również na formę działań harcerskich i postawiła pod znakiem zapytania możliwość organizacji obozów letnich.  

Tym bardziej więc cieszymy się, że ostatecznie obozy harcerskie i wędrówki, choć w szczególnym rygorze sanitarnym, to mogły się odbyć – i rzeczywiście się odbyły! 

Obozy letnie jednostek

Wstępne szacunki wykazały, że ponad 150 jednostek Skautów Europy wyjechało w tym roku na obozy i wędrówki letnie. Szefowie jednostek Akele, drużynowe, drużynowi, szefowe ognisk i szefowie kręgów ale również – hufcowi, szczepowi, asystenci… – wykazali się niezwykłym poziomem zaangażowania i umiejętnością działania pod presją czasu. Zorganizowali obozy z uwzględnieniem reżimu sanitarnego – a nadal w skautowym stylu – było więc puszczaństwo, braterstwo, przygoda. Organizacja obozu nigdy nie jest rzeczą łatwą – a w tym roku szczególnie, dlatego dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy podjęli się tego wyzwania mimo przeciwności. 

Były również jednostki, w których zapadła decyzja o organizacji innego rodzaju aktywności letnichkrótszych wyjazdów, kilkudniowych biwaków lub innego rodzaju “stacjonarnych” wydarzeń dla wilczków, harcerek i harcerzy.  

To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca i zaufanie Rodziców powierzonych nam dzieci – dziękujemy! 

fot. Tomasz Fundowicz (1. Hufiec Radomski)

fot. Monika Wójcik (8. Hufiec Warszawski)

 

Obozy szkoleniowe

W sierpniu odbyły się również wszystkie nasze obozy szkoleniowe 1. i 2. stopnia 

  • “Dżungla” w nurcie żeńskim, “Dżungla” w nurcie męskim – dla szefowych i szefów w żółtej gałęzi,
  • “Jadwiga” w nurcie żeńskim, “Adalbertus” w nurcie męskim – dla szefowych i szefów w zielonej gałęzi,
  • “W drogę” w nurcie żeńskim, “Inigo” w nurcie męskim – dla szefowych i szefów w czerwonej gałęzi.

Odbyły się również obozy harcmistrzowkie 3. stopnia (wspólne dla wszystkich trzech gałęzi):

  • “Kudu” w nurcie żenskim,
  • Iziqu” w nurcie męskim. 

Szczególną radością jest dla nas obóz szkoleniowy “Kudu” – pierwszy raz w naszym Stowarzyszeniu odbył się obóz 3. stopnia w nurcie żeńskim! 

Wszystkim uczestnikom obozów szkoleniowych życzymy owocnej służby! 

fot. Monika Mika

fot. Grzegorz Stachyra

 

Obozy szkoleniowe zostały dofinansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. 

fot. Sebastian Masłowski

Spis powszechny za rok 2019

Zgodnie z wynikami spisu powszechnego za rok 2019, Skauci Europy w Polsce liczą 5537 osób.

Tegoroczny przyrost liczby członków naszego Stowarzyszenia jest nieco większy niż w poprzednim roku, jednak nie tak duży jak kilka lat temu. Wzrost lat poprzednich to świadectwo tego, jak duże jest zapotrzebowanie na skauting. Pamiętając o tym, nie ustawajmy w proponowaniu tej formy rozwoju młodym ludziom, którzy czekają na zaproszenie by “wejść do gry całym życiem”.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom wilczków, harcerek i harcerzy za okazane nam zaufanie oraz Szefowym i Szefom za trud włożony zarówno w bieżącą pracę wychowawczą, jak i wysiłki na rzecz rozwoju liczebnego Stowarzyszenia – z dbałością o zachowanie jakości naszej metody.

Skauci Europy są trzecią co do wielkości organizacją harcerską w Polsce oraz członkiem Federacji Skautingu Europejskiego. Działają w trzech gałęziach wiekowych: wilczki (9-11 lat), harcerki i harcerze (12-16 lat) oraz przewodniczki i wędrownicy, szefowe i szefowie (17+ lat). Nieco więcej o nas – tutaj oraz na Facebooku.

Jeśli chcesz do nas dołączyć, skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub wiadomości na Facebooku.

Warsztaty dla hufcowych nurtu żeńskiego – spotkanie tandemów

W dniach 7-9 lutego 2020 r. w Łaskarzewie odbyły się warsztaty dla hufcowych – w tym roku wyjątkowe, bo w spotkaniu uczestniczyli również duszpasterze pełniący służbę w hufcach.

Był to czas rozmów, cennych warsztatów i wspólnej modlitwy. Sobotnie przedpołudnie poświęcone było w szczególności tematom współpracy szefowych z duszpasterzami w „tandemie wychowawczym”, a po obiedzie odbyły się warsztaty z komunikacji poprowadzone przez zaproszonego specjalnie na tę okazję psychologa. Był też czas na rozmowy o zadaniach hufcowej, podziale obowiązków w hufcu i strategiach rozwoju hufca.

 

 

Wydarzenie dofinansowano ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Woodbadge Days 2020 w Rumunii

fot. Gelu Trandafir

Już po raz szósty odbyło się spotkanie „Woodbadge Days” – międzynarodowe spotkanie w ramach Federacji Skautingu Europejskiego. Jest to miejsce spotkania i wymiany doświadczeń dla szefowych i szefów zaangażowanych w obozy szkoleniowe we wszystkich stowarzyszeniach FSE. „Woodbadge” to angielska nazwa „oznaki leśnej”, zawieszanej na chuście przez harcmistrzów.

Tegoroczna edycja miała miejsce w stolicy Rumunii – Bukareszcie. Wzięło w niej udział ponad 40 osób, w tym 6-osobowa reprezentacja z Polski oraz przedstawiciele stowarzyszeń z Belgii, Francji, Hiszpanii, Litwy, Luksemburga, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Włoch. Mieliśmy okazję spotkać starych znajomych i zawiązać wiele nowych znajomości!

Weekend wypełniony był warsztatami, dyskusjami i inspiracjami. Duży wkład merytoryczny mieli nasi reprezentanci – mówiliśmy o organizacji Jadwigi – obozu szkoleniowego zielonej gałęzi w nurcie żeńskim, o koncepcji obozu 3. stopnia – wspólnym dla wszystkich gałęzi oraz o miejscu wydarzeń masowych w naszej federacji i pedagogice. Od uczestników z innych krajów zaczerpnęliśmy wiedzę i inspirację w tematach takich jak: pedagogika ciszy, kursy dla szczepowych, „bobry” – czyli gałąź młodsza od wilczków działająca w Belgii, miejsce technik w poszczególnych gałęziach, doświadczenia z belgijskiego „Seeonee” – obozu szkoleniowego 3. stopnia dla szefów żółtej gałęzi.
W sobotni wieczór gospodarze wydarzenia – przewodniczki i wędrownicy ze stowarzyszenia rumuńskiego – oprowadzili nas po Bukareszcie, co było niezwykle cenną okazją by nie tylko zwiedzić piękne miejsca, ale też dowiedzieć się wiele o ich historycznym kontekście.

Wróciliśmy ze spotkania z wieloma pomysłami w głowie i planami, co możemy zrobić by coraz lepiej służyć w każdej gałęzi. Mamy nadzieję spotkać się za rok, by podzielić się doświadczeniami z ich realizacji!

Udział i transport uczestników z Polski dofinansowano ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

 

 

fot. Gelu Trandafir

fot. Robert Fedorowicz

Kursy techniczne – październik 2019

Czas 19-20 października 2019 r. dla niektórych szefów naszego Stowarzyszenia był czasem wytężonej pracy. Spotkaliśmy się w Warszawie na kursie przygotowania i organizowania wypoczynku (tzw. kurs św. Marty i św. Józefa), organizowanym przez Krajowe Ekipy Techniczne. Wysłuchaliśmy wykładów związanych z formalnym przygotowaniem obozów, zagrożeniami występującymi na obozach, wymogami Straży Pożarnej i Sanepidu. Spotkanie zakończyliśmy egzaminem.

W tym czasie równolegle KrET prowadził kurs kucharzenia, na którym doskonaliliśmy nasze wyczucie smaku i techniki gotowania na ogniu.

 

fot. Monika Wójcik

Wydarzenie dofinansowano ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

Wrześniowe mianowania hufcowych

„Jeśli pytasz, dlaczego zostałam harcerką, to ci powiem, że nie mogłam uczynić inaczej. Pozyskały mnie ich jasne oczy i mocny uścisk dłoni. Lojalność, prostota ich wzajemnego stosunku. Sposób ich życia i miłość przyrody. Miłość do ludzi, silniejsza niż miłość własna. Niesienie pomocy innym w miarę możliwości, dzień po dniu.”

(Księga Jaszczurki)

Wraz z początkiem nowego roku harcerskiego, nowe wyzwania. Czas rozwoju, nowych etapów. W środowiskach: lubelskim oraz garwolińsko-pilawskim na apelach rozpoczynających rok spotkała nas ogromna radość – dwie z naszych przewodniczek Weronika Staszewska HR oraz Adrianna Kołodziej wędr. podjęły się służby hufcowej w swoich środowiskach. Od tego czasu będą mogły mianować nowe szefowe i pracować z obecnymi szefowymi w Ognisku tak, żeby tworzyć przestrzeń do wielkiej przygody dla harcerek i wilczków.

Dziewczyny, gratulujemy Wam! Cieszymy się tym, że podejmujecie służbę. Wiele dobrego na drodze waszego zadania! I tego, żebyście czyniły najlepszy użytek z tego, co posiadacie.

 

Skauci Europy realizują program “Rozwój Skautingu” finansowany ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Dżungla 2019 – obóz szkoleniowy żółtych szefowych

Tydzień w dżungli w Polsce. Zostaną za nami wspomnienia wieczornych ognisk, zapach chłodnego poranka, czas który spędziłyśmy razem. I będą nas niosły i dodawały siły i budziły przyjemne uczucia, kiedy już będziemy w wirze pracy śródrocznej.

 

Wydarzenie dofinansowano ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

Seeonee 2019 – Kurs mistrzostwa w akelowaniu

Żeby być mistrzem czegoś trzeba przepracować w tym 10 tys. godzin

 

Z Polski do Francji na Seeonee – kurs 3. stopnia żółtej gałęzi – pojechało w tym roku czworo naszych szefów: Ada, Adam, Michał i Kasia. Zgłębiali metodykę żółtej gałęzi w międzynarodowym towarzystwie. Uczestniczyli w spotkaniach, ogniskach. Od teraz z ich pomocy będą mogli korzystać młodsi szefowie pracujący w dżunglowej fabule.

Udział uczestników z Polski dofinansowano ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

Kurs Hufcowych 2019 – Białe Błota

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2019 roku w Białych Błotach koło Wrocławia odbył się IV Kurs Hufcowych, prowadzony przez Pawła Lochyńskiego HR i jego ekipę (crème de la crème polskiego Skautingu). Kurs miał bardzo ambitny plan i był realizowany konsekwentnie z zegarkiem w ręku! Skończył się czas na konferencję? No to jedząc obiad kończyliśmy zadawać i odpowiadać na pytania. Dzięki sprawnej organizacji (brawa dla ekipy logistycznej) w ciągu 42 godzin odbyło się 20 konferencji, byliśmy na dwóch Mszach, krótkiej wędrówce, pojedliśmy troszkę, pospaliśmy i obejrzeliśmy drugą połowę finału Ligi Mistrzów!

Na kursie można było dowiedzieć się co nieco o zadaniach hufcowego, jego misji, o formacji szefów i pracy w Kręgu, jak zarządzać hufcem, ludźmi w hufcu, administracją i finansami, jak współpracować z duszpasterzem, HR-ami, jak wygląda praca żółtej, zielonej i czerwonej gałęzi. Było trochę czasu na wymianę doświadczeń oraz dyskusje na frapujące nas tematy. Słowem – taki kurs to dobry przedsmak do wszystkiego co o Skautingu hufcowy powinien wiedzieć.

Na kursie było nas 27 osób: 13 uczestników (Warszawa, Puławy, Kraków, Skarżysko i Kielce, Poznań, Górny Śląsk, Garwolin i Pilawa, Wrocław),  12 osób przyjechało poprowadzić swoje konferencję (m.in. Duszpasterz Krajowy, Naczelnik, Sekretarz Krajowy, Namiestnik wędrowników, Namiestnik harcerzy, doświadczeni hufcowi i wielu innych), 2 wędrowników tworzyło ekipę logistyczną. Widać, że z roku na rok kurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem to pewnie dlatego, że jest nas z roku na rok coraz więcej!

phm. Maciej Kiliszek HO

fot. Jakub Matejuk

 

Wydarzenie dofinansowano ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030